Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η κατάσταση του ασθενή δεν του επιτρέπει να μεταβεί στις εγκαταστάσεις του φυσικοθεραπευτηρείου. Για τις περιπτώσεις αυτές μπορώ να καλύψω την ανάγκη της φυσιοθεραπείας στο σπίτι, όταν οι ανάγκες ή το χρονικό διάστημα της αποκατάστασης δεν επιτρέπουν την μετάβαση του ασθενούς στις εγκαταστάσεις του υπερσύγχρονου και πλήρως εξοπλισμένου κέντρου φυσικοθεραπείας και βελονισμού.