Μηχανήματα...

Παρέχονται Μηχανήματα Φυσικοθεραπείας όπως:

  • Ηλεκτροθεραπεία
  • Μαγνητοθεραπεία
  • Laser
  • Κρύο σοκ
  • Κρουστικός Υπέρηχος
  • CPM Ισχίου, Γόνατος, Ποδοκνημικής
  • CPM Ώμου