Παθήσεις...

Στο Κέντρο Φυσικοθεραπείας & Βελονισμού Άγγελος Ζ. Αγγέλου αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά παθήσεις όπως:

  • Μυοσκελετικές 
  • Νευρολογικές 
  • Ρευματολογικές 
  • Αθλητικές Κακώσεις
  • Μετεγχειρητική Αποκατάσταση
  • Εγκεφαλική Παράλυση
  • Παραπληγίες - Τετραπληγίες - Μονοπληγίες - Διπλιγίες
  • Παθήσεις Μεσοσπονδύλιου δίσκου - δισκοκήλη
  • Φυσικοθεραπεία σε παιδιά με ειδικές ανάγκες
  • Βρέφη με Ραιβόκρανο και Πλαγιοκεφαλία