Η μέθοδος του Bryan Mulligan είναι μια τεχνική θεραπευτικών χειροπρακτικών χειρισμών για την αντιμετώπιση του μυοσκελετικού πόνου. Χρησιμοποιεί την εφαρμογή παθητικών τεχνικών κινητοποίησης από τον θεραπευτή με ταυτόχρονη εκτέλεση ενεργητικών φυσιολογικών κινήσεων εκ μέρους του ασθενή. Η εφαρμογή των τεχνικών γίνεται χωρίς πόνο και προκαλεί άμεση βελτίωση της κίνησης και λειτουργίας της άρθρωσης ή της Σπονδυλικής Στήλης και ταυτόχρονη μείωση των συμπτωμάτων. 

Η μέθοδος προβλέπει και τεχνικές αυτοθεραπείας με την εκπαίδευση του ασθενή στο να παράγει μόνος του την παθητική κινητοποίηση και κατόπιν να εκτελεί την ενεργητική φυσιολογική κίνηση.

Αντιμετωπίζει: 

  1. Μυοσκελετικά προβλήματα των αρθρώσεων (άνω και κάτω άκρων) 
  2. Της Σπονδυλικής Στήλης (αυχενική – θωρακική και οσφυϊκή μοίρα)